loader


Жоғары оқу орындарындағы жемқорлыққа кім жауап береді? | Antikor.KZ

- Студенттердің дені сессияны жақсы аяқтау үшін оқытушымен сөз байласа ма? 

- Жоғары оқу орындарындағы жемқорлыққа кім жауап береді?

- «Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен қайратың екі жақтап». Жоғары оқу орындары студенттерді осыған үйретеміз дейді. 

- «Академиялық адалдық» дегеніміз не? Бұл түсінікті адамдардың санасына мектеп кезінен бастап сіңіру неге соншалықты маңызды?

«Antikor.KZ» бағдарламасының өзге шығарылымдарын мына сілтеме арқылы кіріп көре аласыздар.