Депутат Сената о запрете вейпов в Казахстане

Айнур Аргынбекова, депутат Сената Парламента РК