Ынтымақ түбі – игілік

Максим Рожин, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты.