Сұхбат. Қайрат Күлебаев. Білікті гидролог дайындау - уақыт талабы

Қайрат Күлебаев - гидролог, география және су қауіпсіздігі институтының ғылыми қызметкері