Әділетті мемлекет – әділетті қоғам. Қанат Мусин

Студия қонағы ҚР Әділет министрі Қанат Мусин.